ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

 

Η Γέννηση της Αφροδίτης
Σάντρο Μποτιτσέλι, 1485–1486